Fairtradehängmattor och -hängstolar!

För många är det inte alltid uppenbart hur Fairtrade faktiskt fungerar. Vad är skillnaden mellan Max Havelaar Fairtrade-märket och märken såsom Fairtrade Original, Amazonas eller Naya Nayon? Och hur övervakas Fairtrade-produkter?


Fairtrade

Fairtrade-produkter är produkter som köpts från producenter i utvecklingsländer till ett rimligt pris. Eftersom Fairtrade-produkter är avgörande för att främja en hållbar utveckling av export från utvecklingsländer till västländer måste produktionsprocessen uppfylla ett antal kriterier.


Kriterier för Fairtrade

En Fairtrade-produkt är bara en Fairtrade-produkt om den uppfyller kriterierna för Fairtrade. För det första måste skäliga minimilöner betalas av köparen av Fairtrade-produkter. Minimikriterier med hänsyn till anställdas hälsa och säkerhet tillämpas även på plantager och i fabriker. Skador på miljön begränsas så mycket som möjligt och kompenseras företrädelsevis, t.ex. genom plantering av träd.

Barnarbete är endast tillåtet om barnet gör en minimal insats i produktionen av Fairtrade-produkter. Tvångsarbete är förbjudet. Dessutom måste Fairtrade-tillverkare ständigt arbeta för att förbättra arbetsförhållandena och produktkvaliteten. För att hjälpa producenten med investeringarna i produktionsprocessen betalar importören ofta ett förskott. Fairtrade-tillverkare deltar därför aktivt i en hållbar utveckling av export från utvecklingsländer.


Ett Fairtrade-pris

Producenter av Fairtrade-produkter bör få rättvis ersättning från importörer för en hållbar exportutveckling. Denna rättvisa ersättning - eller detta "skäliga pris" kallas även en "levnadslön". Denna levnadslön innebär att producenten av Fairtrade-produkter kan försörja sig på de erhållna lönerna. Den som producerar Fairtrade-produkter måste kunna betala för mat, kläder och boende från sin affärsverksamhet.

Det är även ett krav att producenten får tillräckligt med pengar för sina Fairtrade-produkter för att låta sina barn gå i skolan. Det är mycket svårt att fastställa en standard för levnadslön. Importörer och producenter tittar alltid på lokala standarder och bestämmer ett rättvist pris för Fairtrade-produkter utifrån det.


De tio principerna för Fairtrade

1. Ge möjligheter till missgynnade producenter
2. Transparens
3. Fairtrade-principer
4. Skäliga priser, levnadslöner
5. Inget barnarbete, inget tvångsarbete
6. Lika möjligheter
7. Bra arbetsförhållanden
8. Kapacitetsbyggande
9. Ta hand om miljön
10. Främja Fairtrade


Max Havelaar (Fairtrade Nederländerna)

Max Havelaar är det oberoende kvalitetsmärket för Fairtrade. Produkter med märket Max Havelaar Fairtrade produceras och handlas under rättvisa förhållanden. Man tror ofta att Max Havelaar är ett varumärke som marknadsför sina egna produkter, såsom kaffe. Så är inte fallet. Max Havelaar Foundation vare sig producerar eller säljer inte något själva.

Hängmatta Online säljer även produkter från Fairtrade Original och andra märken för vilka det ännu inte finns något kvalitetsmärke och därför inte alltid kan använda detta kvalitetsmärke.


EFTA

European Fair Trade Association (EFTA) är ett nätverk av organisationer för Fairtrade i Belgien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Österrike, Spanien och Schweiz. EFTA strävar efter att göra den kollektiva importen av Fairtrade-produkter effektivare genom informationsutbyte, handelssamarbete och utveckling av kollektiva ståndpunkter.

Dessutom har EFTA satt som mål att främja Fairtrade, både kommersiellt och politiskt. Viktiga aktiviteter här är kollektiva kampanjer och en kollektiv lobbystrategi.


WFTO

World Fair Trade Organization (WFTO) är den världsomspännande organisationen för Fairtrade. Bland medlemmarna ingår producentorganisationer, importörer och "världsbutiker" (Fairtrade-butiker). WFTO har mer än 350 medlemmar. Medlemmarna arbetar tillsammans för att utveckla ett nytt, rättvisare förhållningssätt. WFTO fungerar som en promotor för Fairtrade och som ett forum för informationsutbyte mellan medlemsorganisationer.